Monday, April 24, 2017

4. Biến trong PHP

Biến trong PHP là nơi để lưu trữ thông tin.Trong PHP, một biến bắt đầu bằng dấu $, theo sau là tên của biến:Lưu...

3. Cú pháp PHP

Một kịch bản PHP được thực thi trên máy chủ, và các kết quả HTML thuần tuý được gửi đến trình duyệt.Cú pháp cơ bản...

2. Cài đặt PHP và môi trường PHP

Chúng ta cần làm gì? Để bắt đầu học và sử dụng PHP, bạn cần:Tìm một máy chủ web với PHP và MySQL Cài đặt...

1. Giới thiệu PHP

Trước khi bắt đầu học PHP, mình nghĩ các bạn nên nắm bắt được một kiến thức cơ bản về: HTML, CSS, JavaScript. Như vậy...

Kết nối EnterKnow

178FansLike
13FollowersFollow
6SubscribersSubscribe