Bản phác họa đầy màu sắc, sơ đồ đơn giản, và từng bước giải thích những quá trình đổi chất thải thành năng lượng và mô tả cách công nghệ khí hóa mới như hệ thống CLEERGAS® của Covanta đem lại cả lợi ích về môi trường và kinh tế. Video mô tả về quá trình chuyển biến chất thải thành năng lượng tái tạo của Covanta. Đoạn video đã được tạo ra bởi các Diễn đàn năng lượng ASME.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here