Tiêu chuẩn SMART là gì? Làm thế nào để thiết lập mục tiêu theo SMART?

0
61

Tiêu chuẩn SMART là gì? SMART là các chữ cái viết tắt của một phương pháp thiết lập mục tiêu hiệu quả.

Specific Measurable Attainable  Realistic  Timely

 1. Specific

 Tính cụ thể của mục tiêu. Bạn cần phải xác định rõ ràng, cụ thể, chi tiết mục tiêu của bạn. Bạn cần đạt được điều gì? Thực hiện như thế nào?

Sự cụ thể ở đây là bạn phải mô tả chi tiết, rõ ràng nhất những gì bạn cần đạt được. Để bất cứ ai khi đọc, xem xét đều hiểu theo cách mà bạn muốn thể hiện.

 Ví dụ, mục tiêu của bạn trong năm nay là thành lập một công ty. Đây chưa phải là cụ thể. Bạn cần làm rõ: công ty hoạt động về lĩnh vực gì? Cung cấp dịch vụ hay sản phẩm gì? Bạn có bao nhiêu khả năng để thực hiện?…

2. Measurable

Tính đo lường hay khả năng đo lường. Mục tiêu cụ thể thì phải có một thước đo với những con số rõ ràng nhất. Do vậy mục tiêu của bạn phải có thể xác định rõ về số lượng, chất lượng.

Ví dụ mục tiêu của công ty bạn năm nay là tăng 80% lợi nhuận sau thuế. Đây chính là tính đo được của mục tiêu. Còn nếu bạn nói rằng lợi nhuận năm nay tăng vô cùng lớn thì đó chỉ là tính không tưởng của mục tiêu, và không đo được.

 3. Attainable (Achievable)

Khả năng đạt được mục tiêu. Điều này rất quan trọng để thiết lập mục tiêu. Việc đưa ra mục tiêu, cụ thể hóa nó, xác định lượng của nó. Nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa nếu nó không có tính khả thi. Do vậy mục tiêu của bạn cần phải có tính khả thi. Bạn hay tổ chức của bạn phải có thể làm được nó.

Ví dụ, bạn đang muốn thành lập một công ty bán sách online. Bạn cần xác định rõ mục tiêu trong 5 năm của bạn là sẽ chiếm lĩnh 50% thị phần sách, hay bạn có được 1000 khách hàng thân thiết, Doanh thu là 100 000 000 000 VNĐ/tháng… Nếu nó nằm trong tiềm lực công ty bạn thì nó mới có khả năng đạt được. Bạn không thể đặt ra mục tiêu là nó phát triển vượt qua cả amazon.

 4. Realistic

Tính thực tế. Đây chính là việc định nghĩa xem mục tiêu của bạn có tính thực tế không? Chắc chắn việc đánh giá này không hề dễ và cần phải thực hiện nó bằng việc nghiên cứu khả năng hiện hành và khả năng mở rộng.

Ví dụ, trước khi thiết lập một hạn định 1năm, bạn cần xem xét khả năng thực tế của công ty bạn có thể đạt lợi nhuận sau thế tăng 10% so với năm trước không? Điều này liên quan đến thị trường, tính năng sản phẩm, dịch vụ, khả năng đáp ứng của công ty bạn…

 5. Timely

Thời hạn của mục tiêu. Mục tiêu của bạn sẽ được hoàn thành trong bao lâu. Với mục tiêu cụ thể, bạn cần có một hạn định cụ thể, thời gian hoàn thành của bạn phải nằm trong khả năng của bạn.

Ví dụ trong 5 năm công ty bạn sẽ chiếm lấy 80% thị phần ô tô trong nước…

Có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, khả thi, hiện thực và thời hạn là yếu tố quan trọng để thành công trong bất cứ lĩnh vực gì của cuộc sống. Để thực hiện được mục tiêu, thì bạn cần phải trả lời rõ ràng nhất 6W + 1H (câu hỏi) sau đây:

  1. What? Cái gì?

Mục tiêu của bạn là gì? Bạn cần đạt được điều gì trong công việc, cuộc sống?

2. Who? Ai?

Ai sẽ là người thực hiện việc này, Mục tiêu này? Ai là người liên quan?…

3. Where? Ở đâu?

Bạn muốn thực hiện mục tiêu, việc này ở đâu? Đây chính là địa điểm cụ thể, nơi mà bạn muốn thực hiện.

4. When? Khi nào?

Khi nào bạn tiến hành làm, và khi nào bạn hoàn thành? Đây chính là việc bạn thiết lập một khung thời gian, một kế hoạch thời gian cho việc thực hiện mục tiêu của bạn.

5. Which

Bạn cần xác định rõ những yêu cầu và ràng buộc, và hạn chế của bạn, của doanh nghiệp bạn.

6. Why?

Bạn cần trả lời rõ ràng tại sao bạn thiết đặt mục tiêu đó, tại sao bạn muốn đạt được điều đó. Đó chính là việc trả lời rõ những lợi ích, mục đích, lý do rõ ràng của việc đưa ra mục tiêu.

1H = How?

Bạn sẽ hành động như thế nào? Điều này là vô cùng quan trọng. Nếu bạn không đưa ra được cách thức mà bạn tiến hành thì mọi thứ sẽ chỉ là ước mơ.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về SMART và 6WW1H, chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here