Thời gian đọc: 1 Phút

Giải thích thành ngữ Wiggle Room – nơi để ngọ nguậy.

To wiggle – ngọ nguậy – là di chuyển từ bên này sang bên kia. Nếu bạn bị kẹt trong một nơi chật chội nào đó, bạn có thể ngọ nguậy để thoát ra. Khi bạn có chỗ để ngọ nguậy là khi bạn có thể thay đổi một chút trong kế hoạch hay lịch công việc của bạn. Wiggle Room nghĩa là dành cho bản thân sự tự do để thay đổi ý định.

"Học Cùng Chuyên Gia:

Khóa Học Online