Sunday, August 25, 2019

Recent Posts

Caffeine là gì và nó hoạt động như thế nào?

Caffeine (C8H10N4O2) là tên gọi chung của trimethylxanthine (tên hệ thống là 1,3,7-trimethylxanthine hoặc 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione). Hóa chất này còn được gọi là...

Sóng Vô tuyến giúp chúng ta hiểu về Vũ trụ như thế nào?

Con người nhận thức vũ trụ bằng ánh sáng khả kiến mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt. Tuy nhiên,...

Điều Tôi Muốn Biết! Bạn Là Ai?

Tôi không quan tâm Bạn mưu sinh thế nào mà chỉ muốn biết Bạn khao khát điều gì và có dám mơ...

10 cuốn sách dành cho ai thực sự muốn trở thành triệu phú

Nếu bạn khát khao lên đến đỉnh cao, hãy học hỏi từ những người đã leo núi. Bạn có...

Nếu Bạn Muốn trở thành một Growth-Hacker, Hãy đọc 6 Cuốn sách Growth-Hacking này

Đọc sách là một trong những cách tốt nhất để mở rộng kiến thức của bạn và học những kỹ năng mới....