Sunday, August 25, 2019

Recent Posts

8 Cuốn Sách mà mỗi Doanh nhân nhất định phải đọc

Độc giả là những Nhà Lãnh Đạo! Doanh nhân và những Nhà Lãnh đạo doanh nghiệp biết rằng họ...

Sự phân chia giữa Văn hóa và Tự nhiên

Tự nhiên và văn hóa thường được coi là những ý tưởng trái ngược nhau, những gì thuộc về tự nhiên không...

Thuật ngữ Kinh tế: Burn Rate Là gì?

"Burn Rate" là gì? Burn Rate thường được sử dụng để mô tả tỷ lệ mà tại đó một...

Bạn muốn Khởi nghiệp? Trước hết, hãy tìm một Cộng sự

Đi một mình là một việc làm hết sức khó khăn và chậm chạp. Dưới đây là 5 nguyên tắc cơ bản...

Đừng bao giờ quên…

Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới này. Bạn là duy nhất và không ai thay thế được...