Sunday, August 25, 2019

Fields Nguyen

Avatar
116 POSTS 0 COMMENTS
Có nhiều cái để nói, để viết, để làm. Nhưng hiện tại chưa thể nói ra. Ha Ha Ha!

Recent Posts

Sự phân chia giữa Văn hóa và Tự nhiên

Tự nhiên và văn hóa thường được coi là những ý tưởng trái ngược nhau, những gì thuộc về tự nhiên không...

5 cuốn Sách Kinh doanh sẽ Cách mạng hóa Doanh nghiệp và Thay đổi...

Sách có sức mạnh để thay đổi cuộc sống của chúng ta. Ngày nay, sách có giá cả rất phù hợp và...

Historic và Historical – Thuộc về Lịch sử và Thuộc về Sử học: Hiểu...

Chúng có vẻ giống nhau và đề cập đến các sự kiện trong quá khứ, nhưng không thể thay thế cho nhau

10 Cách đảm bảo để bạn xuất hiện thông minh hơn!

Thật là tuyệt vời khi ta thông minh, nhưng thông minh là gì? Nó là điều rất khó để xác định. Trong...

Không thể nhìn từ một phía!

Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Ðất. Mặt Trời nói : "Lá và cây cối, tất cả...