Hình minh họa này mô tả Hội lập hiến - một sự kiện lịch sử. Fotosearch/Getty Images
Thời gian đọc: 3 Phút

Chúng có vẻ giống nhau và đề cập đến các sự kiện trong quá khứ, nhưng không thể thay thế cho nhau

  • Historic: có nghĩa là Thuộc về Lịch Sử
  • Historical: có nghĩa là Thuộc về Sử học

Vài thế kỷ trước, “historic” và “historical” được coi là những từ đồng nghĩa. Tuy nhiên, theo thời gian, các định nghĩa của chúng phân kỳ và hai từ giờ không thể thay thế cho nhau, cho dù chúng có vẻ giống nhau đến mức nào. Cả hai đều là tính từ được sử dụng để mô tả một cái gì đó liên quan đến quá khứ, nhưng từ đúng được xác định bởi ý nghĩa của danh từ được mô tả.

Cách sử dụng Thuộc về Lịch sử – Historic

Từ “historic” dùng để chỉ bất kỳ sự kiện, đối tượng hoặc địa điểm nào được coi là một phần quan trọng của lịch sử. Đây là lựa chọn hơn trong hai thuật ngữ này.

Ngôi nhà Anne Frank, câu chuyện cuộc đời của Cleopatra và chiếc máy tính đầu tiên mang tính lịch sử. Ngược lại, một chiếc trâm cài của một quý bà vô danh từ thế kỷ trước sẽ không được coi là lịch sử, trừ khi chiếc trâm đó có vai trò đặc biệt, đáng chú ý trong một số sự kiện lịch sử.

"Hãy Đọc Sách Mỗi Ngày Nhé Bạn:

Mua Sách Thật

Cách sử dụngThuộc về Sử học – Historical

Từ “historical” dùng để chỉ bất cứ điều gì và mọi thứ đã xảy ra trong hoặc được kết nối với quá khứ, bất kể mức độ quan trọng của nó.

Trong khi Trận chiến Gettysburg là một sự kiện lịch sử ảnh hưởng đến kết quả của Nội chiến Hoa Kỳ, bữa sáng hàng ngày của những người lính sẽ được coi là sự kiện lịch sử, trừ khi một bữa sáng như vậy là cảnh của một khoảnh khắc quan trọng hoặc nổi tiếng. Thuộc về Sử học – Historical cũng là thuật ngữ mà bạn sẽ thấy trước tên của các bảo tàng và các tổ chức khác.

Ví dụ

Phân biệt giữa “thuộc về lịch sử – historic” và “thuộc về sử học – historical” cho phép chúng ta nói về quá khứ chính xác hơn. Xem xét các ví dụ sau để hiểu sâu hơn về sự khác biệt giữa hai thuật ngữ:

  • Văn bản thuộc lịch sử (Historic text) so với văn bản thuộc sử học (Historical text): Kinh thánh và Tuyên ngôn độc lập đều là những phần quan trọng không thể chối cãi của lịch sử. Như vậy, cả hai đều là Historic text. Một cuốn nhật ký được viết bởi một thiếu niên vô danh trong cuộc Đại suy thoái sẽ được coi là mộtHistorical text. Chúng ta cũng có thể sử dụng từ thuộc về sử học để mô tả tiểu thuyết lịch sử, trong đó đề cập đến một cuốn tiểu thuyết hoặc câu chuyện viết về (nhưng không nhất thiết trong thời gian) một khoảng thời gian lịch sử.
  • Đối tượng thuộc lịch sử Historic object so với đối tượng thuộc sử học Historical object: Nếu một bảo tàng quảng cáo một triển lãm các đối tượng lịch sử Historic object được trưng bày, họ nói rằng các đối tượng có ý nghĩa lịch sử. Đá Rosetta và Linh hồn của St. Louis là lịch sử, trong khi một bảng từ những năm 1800 là sử học historical.
  • Historic day vs. historical day: Ngày Martin Luther King, Jr. đã đưa ra một bài phát biểu về giấc mơ của mình, kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai và việc ký kết Tuyên ngôn Nhân quyền là rất quan trọng đối với việc đúc kết lịch sử và do đó là tất cả những ngày mang tính lịch sử historic days. Một ngày lịch sử historical day, mặt khác, chỉ đơn giản là bất kỳ ngày nào xảy ra trong quá khứ.
  • Historic map với historical map: Nếu một bản đồ được gọi là lịch sử, đó là do bản đồ đã có một vị trí nổi bật trong lịch sử, có lẽ để lên kế hoạch cho một trận chiến quan trọng hoặc ghi lại thành lập một thành phố. Một bản đồ historical là bất kỳ bản đồ nào được sản xuất trong quá khứ. Một bản đồ historical có khả năng truyền đạt lịch sử của địa điểm mà nó mô tả, nhưng bản đồ đó không có ý nghĩa lịch sử như một vật thể.

Làm thế nào để nhớ sự khác biệt

Trộn lẫn “historic” và “historical” là một cái bẫy ngữ pháp phổ biến. Để ghi nhớ sự khác biệt, hãy gọi những lời của nhà văn William Safire: Hồi Bất kỳ sự kiện nào trong quá khứ là thuộc về sử học historical, nhưng chỉ những sự kiện đáng nhớ nhất là thuộc về lịch sử historic. Hãy dựa vào các thủ thuật bộ nhớ sau để đảm bảo bạn luôn sử dụng đúng từ:

  • “Historical” có nhiều chữ cái hơn “historic”, giống như định nghĩa của “historical” bao gồm nhiều sự kiện, đối tượng và con người hơn định nghĩa của “historic.”
  • Historic” kết thúc bằng chữ C. “C” là viết tắt của “critical quan trọng.” Đối tượng lịch sử hoặc sự kiện là thành phần quan trọng của lịch sử.
  • Historical” kết thúc bằng chữ L. “L” là viết tắt của “long ago từ lâu rồi.” Các đối tượng hoặc sự kiện lịch sử liên quan đến bất kỳ điều gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng có thể có hoặc không có ý nghĩa lịch sử.

"Học Cùng Chuyên Gia:

Khóa Học Online