Thời gian đọc: 2 Phút

“Burn Rate” là gì?

Burn Rate thường được sử dụng để mô tả tỷ lệ mà tại đó một công ty mới (khởi nghiệp) đang sử dụng vốn mạo hiểm của mình để chi tiêu cho các chi phí trước khi tạo ra dòng tiền dương từ các hoạt động; nó là thước đo dòng tiền âm. Burn Rate thường được trích dẫn theo số tiền chi tiêu mỗi tháng. Ví dụ, Burn Rate của 1 triệu đô la sẽ có nghĩa là một công ty đang chi tiêu 1 triệu đô la mỗi tháng.

Phân tách “Burn Rate”

Tỷ lệ ghi được sử dụng bởi các công ty khởi nghiệp và nhà đầu tư để theo dõi số tiền mặt hàng tháng mà một công ty chi tiêu. Tỷ lệ ghi của công ty cũng được sử dụng như một thước đo cho đường băng của nó, khoảng thời gian công ty có trước khi hết tiền. Vì vậy, nếu một công ty có 1 triệu đô la trong ngân hàng, và chi tiêu 100.000 đô la một tháng, tỷ lệ ghi của nó sẽ là 100.000 đô la và đường băng của nó sẽ là 10 tháng, bắt nguồn từ: (1.000.000 đô la) / (100.000 đô la) = 10.

Gross Burn vs. Net Burn

Có hai loại Burn Rate: net burngross burn. Gross Burn của công ty là tổng chi phí hoạt động mà công ty phải gánh chịu chi phí phát sinh mỗi tháng. Net burn của công ty là tổng số tiền mà công ty mất mỗi tháng.

Vì vậy, nếu một Startup công nghệ chi 5.000 đô la hàng tháng cho không gian văn phòng, 10.000 đô la trên chi phí máy chủ hàng tháng và 15.000 đô la tiền lương và tiền công cho các kỹ sư, tỷ lệ gross burn sẽ là 30.000 đô la. Tuy nhiên, nếu công ty đã tạo ra doanh thu, thì tỷ lệ net burn của nó sẽ khác. Ngay cả khi công ty hoạt động thua lỗ, với doanh thu 20.000 đô la một tháng và chi phí hàng hóa được bán (giá vốn hàng bán) là 10.000 đô la, thì nó vẫn hoạt động để giảm mức burn tổng thể của nó. Trong trường hợp này, net burn của công ty sẽ là 20.000 đô la, có nguồn gốc từ: 20.000 đô la – 10.000 đô la – 30.000 đô la = 20.000 đô la.

"Hãy Đọc Sách Mỗi Ngày Nhé Bạn:

Mua Sách Thật

Đây là một sự khác biệt rất quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng đến số tiền của một công ty có trong ngân hàng và do đó đường băng tài chính của nó. Ngay cả khi nó chi tiêu tổng cộng 30.000 đô la, số tiền thực tế mất của nó mỗi tháng là 20.000 đô la. Điều này có nghĩa, ví dụ, nếu nó có $ 100,000 trong ngân hàng, đường băng của nó sẽ là năm tháng thay vì khoảng ba tháng. Điều này quy định cách thức mà các nhà quản lý vạch ra chiến lược của công ty và số tiền mà một nhà đầu tư muốn đầu tư vào công ty.

Tuy nhiên, khi Burn Rate bắt đầu vượt quá dự báo, hoặc doanh thu không đáp ứng được kỳ vọng, việc truy đòi thông thường là giảm Burn Rate, bất kể tiền trong ngân hàng. Điều này thường có nghĩa là giảm nhân viên.

"Học Cùng Chuyên Gia:

Khóa Học Online